HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

東京外国語大学学術成果コレクション >
Books linked full page images >
C-DATS, List of books linked full page images >

 
Title :Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, werke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknopste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen, der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grondvestiging' der europeren in 't Ooste en Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika, an America ... : dienende, ter vorminge van een volslagen gestel van nieuwe aardryksbeschryvinge, en historië, vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren
Authors :Prévost, Abbé, 1697-1763
Volume :Tiende deel
Publisher :By Pieter de Hondt
Issue Date :1747-1767
Pages :21 v.
Inserting Figures :ill. (metalcuts), maps (metalcuts)
Size :29 cm. (4to)
Title Language Code :Dutch
Text Language Code :Dutch
Abstract :Full pages
Type Local :C-DATS図書
NDC :290
URI :http://repository.tufs.ac.jp/handle/10108/13584
NC ID :BA14254361
Call Number :HUB/M1/515553/10
Book ID :0000515562
Appears in Collections:C-DATS全文画像化図書一覧

Files in This Item:

File Description SizeFormat
13584.pdf本文 (Fulltext)49111KbAdobe PDFView/Open