HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(収録種別:C-DATS図書) is hit count [41223].
Results 31-40.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next 

31 Relation de l'ambassade anglaise, envoyée en 1795 dans le Royaume d'Ava, ou l'Empire des Birmans / par le major Michel Symes ... ; traduits de l'anglais avec des notes, par J. Castéra / Symes, Michael, 1753?-1809,Castéra, J. (Jean Henri), 1749-1838 -- t. second -- Chez F. Buisson, imprimeur-librairean IX (1800)C-DATS図書
32 Behramji M. Malabari : a biographical sketch / by Dayaram Gidumal ; with introduction by Florence Nightingale / Gidumal, Dayaram -- T. F. Unwin1892 C-DATS図書
33 The costume, character, manners, domestic habits, and religious ceremonies of the Mahrattas / by Thomas Duer Broughton ; with ten coloured engravings, form drawings by a native artist / Broughton, Thomas Duer, 1778-1835 -- Printed for J. Murray1813 C-DATS図書
34 The economy of human life : translated from an Indian manuscript, written by an ancient Bramin : in two parts / Dodsley, Robert, 1703-1764,Chesterfield, Philip Dormer Stanhope, Earl of, 1694-1773,Hill, John, 1714?-1775 -- Printed for Whittingham and Arliss1816 C-DATS図書
35 Dictionarium latino-anamiticum / auctore J.L. Taberd / Taberd, J. L. (Jean Louis) -- ex typis J. C. Marshman1838 C-DATS図書
36 Whirlwinds and dust-storms of India : an investigation into the law of wind and revolving storms at sea : with an addendum containing practical hints on sanitary measures required for the European soldier in India / illustrated by numerous diagrams and sketches from nature and a wind card for the use of sailors by P.F.H. Baddeley / Baddeley, P. F. H. (Paul Frederic Henry) -- Bell & Daldy1860 C-DATS図書
37 Historia de la vida y martirio del Beato Juan de Britto, de la Compañía de Jesus, misionero del Madure, muerto en odio de la fe en el reino de Marava / escrita en francés por el R. P. Juan Maria Prat, de la misma Compañía ; traducida al castellano por otro sacerdote de la misma / Prat, J. M. (Jean Marie), 1809-1891 -- E. Aguado1854 C-DATS図書
38 Materia medica of Hindoostan and artisan's and agriculturist's nomenclature / [Whitelaw Ainslie] / Ainslie, Whitelaw, Sir, 1767-1837 -- Printed at the Government Press1813 C-DATS図書
39 An account of the mutinies in Oudh, and of the siege of the Lucknow Residency : with some observations on the condition of the province of Oudh, and on the causes of the mutiny of the Bengal Army / by Martin Richard Gubbins / Gubbins, Martin Richard, 1812-1863 -- Richard Bentley1858 C-DATS図書
40 Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, werke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknopste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen, der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grondvestiging' der europeren in 't Ooste en Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika, an America ... : dienende, ter vorminge van een volslagen gestel van nieuwe aardryksbeschryvinge, en historië, vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren / Prévost, Abbé, 1697-1763 -- Zevende deel -- By Pieter de Hondt1747-1767C-DATS図書

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 next