HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(収録種別:C-DATS図書) is hit count [41223].
Results 71-80.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next 

71 Notes on Indian affairs / by Frederick John Shore / Shore, Frederick John, 1799-1837 -- v. 2 -- J. W. Parker1837 C-DATS図書
72 La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché, ou, La vraye representation de la vie, des mœurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les Costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins / par le Sieur Abraham Roger ; traduite en françois par le Sieur Thomas la Grue / Rogerius, Abraham,La Grue, Thomas -- Chez Jean Schipper1670 C-DATS図書
73 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻9 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
74 Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, werke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknopste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen, der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grondvestiging' der europeren in 't Ooste en Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika, an America ... : dienende, ter vorminge van een volslagen gestel van nieuwe aardryksbeschryvinge, en historië, vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren / Prévost, Abbé, 1697-1763 -- Eerste deel -- By Pieter de Hondt1747-1767C-DATS図書
75 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻8 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
76 A dictionary Persian, Hindoostanee and English : including synonyma / by Francis Gladwin / Gladwin, Francis, d. 1813? -- v. 1 -- Printed at the Hindoostanee Press, by T. Hubbard1809 C-DATS図書
77 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻7 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
78 A dictionary Persian, Hindoostanee and English : including synonyma / by Francis Gladwin / Gladwin, Francis, d. 1813? -- v. 2 -- Printed at the Hindoostanee Press, by T. Hubbard1809 C-DATS図書
79 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻6 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
80 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻5 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next