HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:C-DATS Book) is hit count [41223].
Results 111-120.
 

previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next 

111 Report on the external trade of Bengal with Nepal, Sikkim, and Bhutan, for the year ... / Bengal (India) -- 1883-84 -- Govt. of Bengal : Bengal Secretariat Press1884 C-DATS図書
112 Mauritius slave trade : minutes of evidence taken before the Select Committee appointed, (in the last session of Parliament) to inquire whether the slave trade has prevailed at the Mauritius, and to what extent, and the causes thereof; and to report thereon to the House, together with the minutes of evidence taken before them : 13 May-23 May 1826 / Great Britain. Parliament. House of Commons. Select Committee on the Mauritius Slave Trade -- [s.n.][1827]C-DATS図書
113 Report on the cultivation of, and trade in, gánjá in Bengal / by Hem Chunder Kerr / Kerr, Hem Chunder -- Printed at the Bengal Secretariat Press1877 C-DATS図書
114 In India : sketches of Indian life and travel from letters and journals / by Murray Mitchell / Mitchell, J. Murray (John Murray), 1815-1904 -- T. Nelson and Sons1876 C-DATS図書
115 Companion to Johnson's Dictionary, Bengali and English : peculiarly calculated for the use of European and native students ... to which is appended the Bengali alphabet, etc / by John Mendies / Mendies, John,Johnson, Samuel, 1709-1784 -- 3rd improved ed -- printed by C.B. Lewis1876 C-DATS図書
116 Zend-Avesta : ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, & plusieurs traits importans relatifs a l'ancienne histoire des Perfes / traduit en françois sur l'original zend, avec des remarques; & accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir les matieres qui en sont l'objet par Anquetil du Perron / Anquetil-Duperron, M. (Abraham-Hyacinthe), 1731-1805 -- t. 1, pt. 1 -- N. M. Tilliard1771 C-DATS図書
117 Zend-Avesta : ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, & plusieurs traits importans relatifs a l'ancienne histoire des Perfes / traduit en françois sur l'original zend, avec des remarques; & accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir les matieres qui en sont l'objet par Anquetil du Perron / Anquetil-Duperron, M. (Abraham-Hyacinthe), 1731-1805 -- t. 1, pt. 2 -- N. M. Tilliard1771 C-DATS図書
118 Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, werke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknopste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen, der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grondvestiging' der europeren in 't Ooste en Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika, an America ... : dienende, ter vorminge van een volslagen gestel van nieuwe aardryksbeschryvinge, en historië, vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren / Prévost, Abbé, 1697-1763 -- Een en twintigste of laatste deel -- By Pieter de Hondt1747-1767C-DATS図書
119 A view of the rise, progress, and present state of the English government in Bengal : including a reply to the misrepresentations of Mr. Bolts, and other writers / by Harry Verelst / Verelst, Harry, d. 1785 -- J. Nourse [etc.]1772 C-DATS図書
120 Zend-Avesta : ouvrage de Zoroastre, contenant les idées théologiques, physiques & morales de ce législateur, les cérémonies du culte religieux qu'il a établi, & plusieurs traits importans relatifs a l'ancienne histoire des Perfes / traduit en françois sur l'original zend, avec des remarques; & accompagné de plusieurs traités propres à éclaircir les matieres qui en sont l'objet par Anquetil du Perron / Anquetil-Duperron, M. (Abraham-Hyacinthe), 1731-1805 -- t. 2 -- N. M. Tilliard1771 C-DATS図書

previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next