HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:C-DATS Book) is hit count [41223].
Results 71-80.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next 

71 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻9 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
72 Historische beschryving der reizen, of, Nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten, ter ontdekkinge en naspeuringe gedaan, werke tot heeden, in eenige taale, van alle bekende Volkeren, uitgegeeven zyn : vervattende niet alleen, op 't klaarste en 't beknopste, de aanmerkenswaardigste ontmoetingen en gevallen, der ontdekkeren en reizigers, zo wel als de grondvestiging' der europeren in 't Ooste en Weste, met de stigtinge der befaamdste handeldryvende maatschappyen, maar inzonderheid, de nutste en verhevenste zaaken, van alle de tot nu ontdekte gewesten, in Europa, Azia, Afrika, an America ... : dienende, ter vorminge van een volslagen gestel van nieuwe aardryksbeschryvinge, en historië, vertoonende den juisten hedendaaghsen staat van alle volkeren / Prévost, Abbé, 1697-1763 -- Eerste deel -- By Pieter de Hondt1747-1767C-DATS図書
73 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻8 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
74 A dictionary Persian, Hindoostanee and English : including synonyma / by Francis Gladwin / Gladwin, Francis, d. 1813? -- v. 1 -- Printed at the Hindoostanee Press, by T. Hubbard1809 C-DATS図書
75 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻7 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
76 A dictionary Persian, Hindoostanee and English : including synonyma / by Francis Gladwin / Gladwin, Francis, d. 1813? -- v. 2 -- Printed at the Hindoostanee Press, by T. Hubbard1809 C-DATS図書
77 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻6 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
78 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻5 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書
79 Third report from the Select Committee on Indian Territories : with the minutes of evidence / Great Britain. Parliament. House of Commons. Select Committee on Indian Territories -- Ordered, by the House of Commons, to be printed1853 C-DATS図書
80 佳人之奇遇 / 東海散士著 / 柴, 四朗(1852-1922) -- 巻4 -- 博文堂1885-1897C-DATS図書

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 next