HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [2903].
Results 451-460.
 

previous 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 next 

451 نگار دانش / مرتبه نول کشور / Abū al-Faz̤l ibn Mubārak, 1551-1602 -- بار 3 -- مطبع نول کشور1902 SARDA
452 مثنوی ذو بحرین, معروف بہ, مرآت العرفان / مصنفۂ مولوی سید علی اکبر صاحب شیرازی المتخلص بہ عارف / ʿĀrif Shīrāzī -- مطبع منشی نولکشور1897 SARDA
453 عمدة البضاعة فی مسائل الرضاعة / Turāb ʿAlī, Abū al-Barakāt Rukn al-Dīn -- مطبع منشی نولکشور1886 SARDA
454 فوائد سعدیه : انتخاب مجمع السلوک تصنیف سعد الملة و الدین / تالیف محمد ارتضى علیخان / Gūpāmavī, Irtiz̤á ʿAlī khān,Khayrābādī, Saʿd al-Dīn -- مطبع منشی نولکشور1885 SARDA
455 مکتوبات جوابی / شیخ شرف الدین یحیى منیری . مع, مکتوبات / عبد القادر جیلانی / Manīrī, Sharaf al-Dīn Aḥmad ibn Yaḥyá, d. 1380?,ʿAbd al-Qādir al-Jīlānī, d. 1166 -- مطبع منشی نولکشور1896 SARDA
456 شجرة العروض ; روضۃ القوافی ; رسالۂ اضافت / Asīr-i Laknūyī, Sayyid Muẓaffar ʿAlī -- مطبع منشی نولکشور1915 SARDA
457 مثنوی میرنگ / ریخته قطب الدین بختیار کاکی / Quṭb al-Dīn Bakhtiyār Kākī -- مطبع منشی نولکشور1307 [1889 or 1890]SARDA
458 موهبت عظمى / Ārzū, Sirāj al-Dīn ʿAlī Khān, ca. 1689-1756 -- مطبع منشی نولکشور1898 SARDA
459 لمعة الانوار فی بیان الاوراد و الاذکار, المعروف بالهدیة الحامدیة / از تصنیفات شاه محمد مهدی عطا / Muḥammad Mahdī ʿAṭā -- مطبع منشی نولکشور1902 SARDA
460 نام حق / Sharaf al-Dīn Bukhārī -- بار 6 -- مطبع نول کشور1903 SARDA

previous 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 next