HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [2903].
Results 461-470.
 

previous 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 next 

461 شرح قصائد بدر چاچ / تصنیف و تالیف مولوی غیاث الدین / Ghiyās̲ al-Dīn Rāmpūrī, Muḥammad ibn Jalāl al-Dīn, 19th cent,Badr-i Chāch, d. 1412 -- مطبع منشی نولکشور1898 SARDA
462 شرح مینا بازار / Ṣahbāʾī, Imām Bak̲h̲sh, 1802 or 3-1857,Vāz̤iḥ Sāvajī, Irādat Khān -- مطبع منشی نولکشور1904 SARDA
463 نہر الفصاحت / Qatīl, Muḥammad Ḥasan, d. 1817 -- مطبع نول کشور1900 SARDA
464 فتاوى المیراث, معروف بہ, شرح نظم الفرائض / از مولوی محمد یوسف علی ابو الحامد / Sandīlī, Muḥammad Yūsuf ʿAlī -- مطبع منشی نولکشور1912 SARDA
465 فرهنگ نصیریہ مع حل مخزن الادویہ / محمد نصیر / Muḥammad Naṣīr -- مطبع منشی نولکشور1897 SARDA
466 جذب القلوب الى دیار المحبوب / ʿAbd al-Ḥaqq ibn Sayf al-Dīn Dihlavī, 1551-1642 -- مطبع منشی نولکشور1916 SARDA
467 مجموعۂ رسائل / بتراجم مختلف از قدمای باستانی چاشنی / Barahman-i Lāhūrī, Chandar Bahān,Svāmī Byās,Nibāhū Dās -- مطبع منشی نولکشور1885 SARDA
468 نصاب مع احسن العباب / Farāhī, Abū Naṣr,Nigrāmī, Muḥammad Ḥasan -- نولکشور[1893]SARDA
469 تشریح الحروف ناگری و اردو / لالہ منالال نے تصنیف کیا = तशरीहुलहरूफ़ नागरी और उर्दू / लाला मला लाला साहब / Mannā Lāl, Lālah -- بار 3 -- نولکشور1896 SARDA
470 نزہۃ المصائب / مؤلفۂ مرزا قاسم علی ; نظر ثانی جناب ممدوح / Qāsim ʿAlī, Mirzā,Janāb Mamdūḥ,Giryān, Ḥusain -- جلد 1 -- نولکشور1909-1910SARDA

previous 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 next