HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

910_Nipponese literature is hit count [272].
Results 91-100.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next 

91 जंगली गुलाब / ओगावा मिमेई, मियाज़ाबा केन्जी, आवा नाओको ; अनुवाद और चयन, उनीता सच्चिदानन्द / 小川, 未明(1882-1961),宮沢, 賢治(1896-1933),安房, 直子(1943-),Saccidānanda, Unītā -- राजकमल प्रकाशन2002 C-DATS図書
92 मेरी दीदी / ओका शूज़ो ; अनुवाद और चयन, उनीता सच्चिदानन्द / 丘, 修三(1941-),Saccidānanda, Unītā -- राजकमल प्रकाशन2002 C-DATS図書
93 राक्षस फूट-फूटकर रोया / हामादा हिरोसुके, त्सुबोता जोज़ी, मुशानोकोजी सानेआत्सु ; अनुवाद और चयन, उनीता सच्चिदानन्द / 濱田, 廣介,坪田, 譲治(1890-1982),武者小路, 実篤(1885-1976),Saccidānanda, Unītā -- राजकमल प्रकाशन2002 C-DATS図書
94 पाँच चोर / नीइमी नानकिचि ; अनुवाद और चयन, उनीता सच्चिदानन्द / 新美, 南吉(1913-1943),Saccidānanda, Unīta -- राजकमल प्रकाशन2002 C-DATS図書
95 वाशिंगटन पोस्टमार्च / ओका शूज़ो ; अनुवाद, योशिको ओकागुची ; सम्पादन, उनीता सच्चिदानन्द / 丘, 修三(1941-),岡口, 良子,Saccidānanda, Unīta -- राजकमल प्रकाशन2002 C-DATS図書
96 萬葉集評釈 : 語釈・文法・参考 / 次田真幸著 / 次田, 真幸(1909-1983) -- 清水書院1966 C-DATS図書
97 青刷飛脚 / 笠間杲雄著 / 笠間, 杲雄 -- 六興商會出版部Oct-1941 C-DATS図書
98 人生五十年 / 野口米次郎著 / 野口, 米次郎(1875-1947) -- 第一書房1926.5C-DATS図書
99 窗边的阿彻 / (日) 黒柳彻子著 ; 陈喜儒, 徐前译 / 黒柳, 徹子(1933-),陈, 喜儒,徐, 前 -- 少年儿童出版社1983.9C-DATS図書
100 松の木の日本 / 野口米次郎著 / 野口, 米次郎(1875-1947) -- 第一書房Nov-1925 C-DATS図書

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next