HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [2903].
Results 1-10.
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 next 

1 دیوان ناسخ / ناسخ / Nāsik̲h̲, Imām Bak̲h̲sh, 1772-1838 -- بار 7 -- منشی نولکشور1907 SARDA
2 شرح میزان الصرف / حامل المتن نو تالیف از مولوی وارث علی / Vāris̲ ʿAlī Dihlavī -- مطبع منشی نولکشور1914 SARDA
3 مطالب رشیدی / Turāb ʿAlī Kākūravī, d. 1858 -- بار 5 -- مطبع منشی نولکشور1913 SARDA
4 نثر شبنم شاداب ; مع فرهنگ نایاب / بمشاطگی ظهیرای تفرشی / Ẓahīrāʾī Tafrishī -- بار 4 -- مطبع نول کشور1913 SARDA
5 فرہنگ صحیحہ مبسوطہ زلیخای جامی / ملا عبد الرحمن ; از تدوین و تالیف سید ابن حسن مودودی / Mawdūdī, Sayyid ibn Ḥasan -- بار 2 -- مطبع منشی نولکشور1900 SARDA
6 مثنوی زاد المسافرین / تصنیف ملا حسین واعظ کاشفی / Kāshifī, Ḥusayn Vāʿiẓ, d. 1504 or 5 -- مطبع منشی نولکشور1877 SARDA
7 سه نثر ظهوری / Ẓuhūrī, Nūr al-Dīn Muḥammad, 1537 or 8-1616 or 17 -- بار 4 -- مطبع نول کشور[1912]SARDA
8 مثنوی اسرار العوارف / مطبع منشی نولکشور1889 SARDA
9 مفرح القلوب : گیدڑنامه ملقب به, گیتک دمنک / Tāj al-Dīn Malikī -- بار 4 -- مطبع منشی نولکشور1887 SARDA
10 قدوری فارسی / مترجمۂ ابی القاسم بن حسین / Qudūrī, Aḥmad ibn Muḥammad, 972 or 3-1037,Abī al-Qāsim ibn Ḥusayn -- مطبع منشی نولکشور1914 SARDA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 next