HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [2903].
Results 111-120.
 

previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next 

111 سیر الاقطاب / مصنفۀ حضرت الهدیه الچشتی العثمانی / Chishtī ʿUs̲mānī -- مطبع نول کشور1913 SARDA
112 جذب القلوب الى دیار المحبوب / ʿAbd al-Ḥaqq ibn Sayf al-Dīn Dihlavī, 1551-1642 -- مطبع منشی نولکشور1916 SARDA
113 رسالۂ تبیان فی احکام شرب الدخان / تصنیف, ابو الخیر محمد معین الدین الکردی الکاظمی المشهدی / Muʿīn al-Dīn, Abū al-Khayr Muḥammad -- مطبع منشی نولکشور1914 SARDA
114 شجرة الامانی / از تصانیف مرزا محمد حسن قتیل / Qatīl, Muḥammad Ḥasan, d. 1817 -- مطبع منشی نولکشور1898 SARDA
115 در یکتا, شرح کریما / مؤلفۂ حافظ محمد نذیر احمد رامپوری / Saʿdī Shīrāzī, 1184-1291,Muḥammad Naz̲īr Aḥmad, Ḥāfiẓ -- مطبع منشی نولکشور1332 [1913 or 1914]SARDA
116 رسالۂ رموز ممدوحی / مصنفۂ محمد زمان خان / Muḥammad Zamān Khān -- مطبع منشی نولکشور1314 [1897]SARDA
117 رقعات مرزا قتیل / Qatīl, Muḥammad Ḥasan, d. 1817 -- مطبع منشی نولکشور1887 SARDA
118 تذکرة المعاد / مصنفۂ ثناء الله عثمانی مجددی / Muḥammad S̲anāʾullāh Pānīpatī, d. 1810,Suyūṭī, 1445-1505 -- بار 3 -- مطبع منشی نولکشور1887 SARDA
119 جامع تعلیلات / مطبع منشی نولکشور1915 SARDA
120 رسالہ معرفۃ السلوک / از تصنیف شاه شیخ محمود خوش‌زبان چشتی / Maḥmūd Chishtī -- بار 2 -- مطبع منشی نولکشور1898 SARDA

previous 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 next