HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [109].
Results 61-70.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next 

61 Meẏedera bratakathā / Kālīprasanna Bidẏāratna sampādita ; Binaẏa Caudhurī kartr̥ka saṃśodhita o paribarddhita / Bidyāratna, Kālīprasanna,Caudhurī, Binaẏa -- Akshaẏa Lāibrerī[19--]SARDA
62 Puraṇa o bijñāna / Pratyagātmānanda Sarasvatī / Pratyagatmananda Saraswati, Swami -- Saṃskr̥ta Kaleja1969 SARDA
63 Padmā puraṇa bā Manasāmaṅgala / Bijaẏa Gupta praṇīta ; Bipina Bihārī Bidyāratna o Dvijena Candra Gupta saṅkalita / Bijaẏagupta, 15th cent,Bipina Bihārī Bidyāratna,Gupta, Dvijena Candra -- Sena Buka Shṭala[19--]SARDA
64 Bipad-tārinī bā bipad-nāśinīra pān̐cālī / Śrīyaśodānandana Basāka / Basāka, Yaśodānandana -- Sītānātha Ādarśa Lāibrerī[19--]SARDA
65 Prati Br̥haspatibārera Śrīśrīlakshmī debīra pān̐cālī o bratakathā / Kamalā Debī racita ; Sukumāra Bandẏopādẏāẏa saṃkalita / Devī, Kamalā,Bndẏopādẏaẏā, Sukumara -- Bhikṭoriẏā Lāibrerī1371 [1964 or 1965]SARDA
66 Śrīśrīlakshmīdebīra bratakathā : pān̐cālī / Sītānātha Basāka pranīta / Basāka, Sītānātha -- Sītānātha Ādarśa Lāibrelī[19--]SARDA
67 Bāro māsera Śrīśrīlakshmīdebīra bratakathā o pān̐cālī : / Baikuṇṭhanātha Mājī pranīta ; Madhusūdana Bhaṭṭācāryya / Bhaṭṭācāryya, Madhusūdana,Mājī, Baikuṇṭanātha -- Nirmmala Buka Ejensī[19--]SARDA
68 Śrīśrīlakshmīdebīra bratakathā bā pān̐cālī: pūjāpaddhati saha / Kamalā De saṅkalita / De, Kamalā -- Oriẏenṭa Lāibrerī[19--]SARDA
69 Bāramese Śrīśrīlakshmīdebīra pān̐cālī o bratakathā: pūjā-paddhati saha / Paśupati Caṭṭopādh"āẏa Kābyābinoda saṅkalita / Paśupati Caṭṭopādhyāẏa Kābyābinoda -- Amarendra Nātha Dāsa[19--]SARDA
70 Śrīśrītrināthera pān̐cālī / Sītānatha Basāka pranīta / Basāka, Sītānatha -- Sītānātha Ādarśa Lāibrelī1973 SARDA

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 next