HOME    About This Site    mypage        Japanese    library    university    Feedback

Search:All of DSpace

(type:SARDA) is hit count [2903].
Results 91-100.
 

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next 

91 عجیب القصص, معروف به شبستان عشرت / از بخت / Bakht Rāy, munshī -- مطبع نول کشور1902 SARDA
92 مائۃ مسائل / تالیف مولوی احمد الله / Ṣiddīqī, ʿAbd Allāh ibn Dalīl Allāh -- بار 5 -- مطبع منشی نولکشور1913 SARDA
93 مطالب رشیدی / من تصانیف شاه تراب علی / Turāb ʿAlī Kākūravī, d. 1858 -- مطبع منشی نولکشور1280 [1863 or 1864]SARDA
94 برہان قاطع : مع تمۃ / Burhān, Muḥammad Ḥusayn ibn Khalaf Tabrīzī, 17th cent -- جلد 2 -- مطبع منشی نولکشور1871 SARDA
95 تذکرة اللهی / تصنیف محمد ابو الحسن فریدابادی / Abū al-Ḥasan Farīdābādī -- مطبع منشی نولکشور1887 SARDA
96 ترجمۂ شرایع الاسلام, موسوم بہ جامع الرضوی : کامل مجلدین / بہ تصحیح و نظر ثانی سید واجد حسین / Muḥaqqiq al-Ḥillī, Jaʿfar ibn al-Ḥasan, 1205 or 6-1277,ʿAbd al-Ghanī Kashmīrī -- مطبع منشی نولکشور1915 SARDA
97 التاویل المحکم فی متشابہ فصوص الحکم / مصنفہ, محمد حسن امروہوی / Amrūhvī, Muḥammad Ḥasan -- مطبع منشی نولکشور1914 SARDA
98 مینا بازار / Vāz̤iḥ Sāvajī, Irādat Khān,Ẓuhūrī, Nūr al-Dīn Muḥammad, 1537 or 8-1616 or 17 -- مطبع نول کشور1324 [1906 or 1907]SARDA
99 سکندر‌نامۂ بحری / نظامی گنجوی / Niẓāmī Ganjavī, 1140 or 41-1202 or 3 -- مطبع منشی نولکشور1916 SARDA
100 وقائع شاه معین الدین چشتی : کہ ترجمہ باب سوم هدایۃ المعین است / از تالیفات بابولال / Muʿīn al-Dīn Chishtī,Bābūlāl -- مطبع منشی نولکشور1913 SARDA

previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 next